Naše služby

Architektonické studie

Výstupem architektonické studie je první graficky zpracované prostorové vyjádření záměru. Jde o práci ve variantách, kde se rozpracovává více alternativ řešení prostoru. Z tohoto procesu vzejde výsledná studie. 

Autorský dohled

Chcete-li mít jistotu, že se během realizace stavby či rekonstrukce bude Vámi zvolená firma držet naší architektonické studie, dohlédneme na to, aby stavební dílo provedla
v souladu s autorským zpracováním.

Konzultace

Pokud potřebujete poradit, správně nasměrovat, utřídit si myšlenky, nebo ověřit, že Vaše plány nemají rezervy
a následně i nepříjemná překvapení, poskytujeme konzultace. Rozsah konzultace se odvíjí dle vaší potřeby.