Architekt Jan Tomandl

Profesní praxe:

2012 - dosud:
Konzultace a návrhy rekonstrukce bytů a rodinných domů

2016 - dosud:
Fakulta architektury ČVUT v Praze

 • Vědeckovýzkumný pracovník s pedagogickou činností
 • Spolupráce na projektu GAČR 16-23901S Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí
 • Spolupráce na projektu TAČR TIRBMMR823, Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení

2019 - 2020:
Tvorba koncepce bezbariérového rozvoje území Prahy 13

2023 - dosud:
Česká komora architektů - člen pracovní skupiny pro legislativu2012 - dosud:
Pražská organizace vozíčkářů z.s., Benediktská 688/6, Praha 1

 • Konzultace a návrhy rekonstrukce bytů a rodinných domů pro klienty s omezenou schopností pohybu
 • Konzultace k výkladu legislativy a uživatelských potřeb, audity přístupnosti a návrhy úprav pro instituce a firmy
 • Konzultace pro architekty a projektanty nad bezbariérovými úpravami v projektech
 • Spolupráce s architekty na projektech týkajících se bezbariérového užívání staveb
 • Přednášková činnost na konferencích a seminářích


Architekt Jan Tomandl

Ocenění:
2021 - Cena Josefa Hlávky

 • cena je určena pro talentované studenty, absolventy
  a mladé talentované vědecké pracovníky, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

2017 - Cena Nadačního fondu Stanislava Hanzla

 • cílem nadačního fondu je podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách
  a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze.


Vzdělání:

2013 - 2022:
Fakulta architektury ČVUT v Praze - doktorské studium

 • téma disertační práce "Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí", školitel Prof. Ing. arch. Irena Šestáková
 • pedagogická, vědeckovýzkumná a publikační činnost
 • účast na programech a grantových projektech

2006 - 2012:
Fakulta architektury ČVUT v Praze - magisterské studium

Architekt Jan Tomandl

Granty a výzkumné projekty

2019 - 2021:
TAČR TIRBMMR823, Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení (Šestáková I., Kohout M., Tichý D., Tomandl J.)

2017:
SGS17/103/OHK1/1T/15 - Mezioborové dotazníkové šetření na podporu projektu GAČR č. 16-23901S, Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí (Tomandl J., Šestáková I.)

2016 - 2018:
GAČR č. 16-23901S, Principy tvorby prostředí pro osoby
s Parkinsonovou nemocí (Tomandl J., Šestáková I.)

2015:
SGS15/165/OHK1/2T/15 - Parkinsonova nemoc
a architektura (Tomandl J., Šestáková I.)

2014:
IP - Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou chorobou (Tomandl J., Šestáková I.)

2013 - 2015:
Člen realizačního týmu klíčové aktivity č. 1 - projekt OPPA Architektura a praxe CZ.2.17/3.1.00/36034


Publikace

2019:
Šestáková, I.; Tomandl, J., Principy tvorby prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí
Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. ISBN 978-80-01-06530-3

2016:
Tomandl J., Šestáková I.: Parkinsonova nemoc
a architektura

vydala: Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2016, ISBN: 978-80-01-06075-9

2014:
Tomandl J., Šestáková I.: Architektonické řešení prostředí pro osoby s Parkinsonovou nemocí

vydala: Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014, ISBN: 978-80-01-05644-8.