Proč chtít architektonickou studii

Během architektonické studie dochází k nejdůležitějším rozhodnutím, která mají největší vliv
na budoucí podobu, provoz a cenu stavby. Správně vytvořená architektonická studie reflektuje životní styl majitelů, jejich potřeby i rozpočet.

Mezi její největší přínosy patří možnost ověřit si, co vše lze s daným prostorem udělat a ujasnění vlastních představ a požadavků. Klient díky ní předchází nepříjemným komplikacím, které bývají spojeny se situací, kdy studie zpracována není. 

Bez studie vzniká riziko, že klient nebude plně spokojen jak s průběhem realizace a jejím výsledkem tak s cenou výsledného díla, protože při zanedbání přípravy hrozí také prodražení rekonstrukce či stavby.

Architektonická studie je proto první a velmi důležitou fází, kterou by klient neměl opomenout.

Co je architektonická studie

Architektonická studie je základní prostorové, dispoziční a provozní řešení stavby. Obsahuje základní prostorové uspořádání, vazby, představu o rozmístění nábytku a zařizovacích předmětů včetně rozvahy k volbě materiálů. Výstupem je první graficky zpracované prostorové vyjádření záměru.

Jde o práci ve variantách, kde se rozpracovává více alternativ řešení prostoru. Upřesníte si, co chcete a co nechcete. Z toho pak vzejde výsledná podoba studie.

Jak probíhá spolupráce s architektem

Spolupráce s architektem probíhá formou společných konzultací. Během nich se nejprve ujasňují klientovy představy. V této fázi by měl architekt co nejlépe poznat klientův životní styl, priority a vkus. Následují další schůzky, na nichž se postupně probírají a upřesňují různé varianty řešení, které reflektují klientova přání. V okamžiku, kdy návrh naplní všechny představy, které je v rámci daného prostoru možné realizovat, dospějí tato setkávání do finále a architektonická studie získává svoji konečnou podobu.