Realizace pokoje pro dvě děti
Zadáním bylo vytvořit koncept nového řešení interiéru dětského pokoje pro dívku a chlapce
v předškolním a mladším školním věku. Veškerý nábytek byl vyroben na míru. Součástí zadání bylo neprovádět žádné stavební úpravy a zachovat stávající dřevěnou podlahu, dveře, otopné těleso a klimatizaci.